ZAKUPNINA PROSTORA I CENE USLUGA

hr_img_6544_mBeogradski sajam utvrđuje cenu zakupa izložbenog prostora, izlagačke upisnine i pojedinačne cene usluga. Potpisivanjem prijava za učestvovanje i obaveznu registraciju u zvaničnom sajamskom katalogu, prijave za izgradnju i uređenje izložbenog prostora, odnosno potpisivanjem zahteva za određene usluge, izlagač prihvata cene Beogradskog sajma.
Zakupnina izložbenog prostora i korišćenje usluga Beogradskog sajma plaćaju se na način i pod uslovima utvrđenim na prijavama navedenim u tački 1.
Zakupnina izložbenog prostora se obračunava prema bruto površini dodeljenog izložbenog prostora. Pri obračunu zakupnine prostora svaki započeti kvadratni metar se računa kao ceo.
Reklamacije na fakture koje je ispostavio Beogradski sajam mogu da se podnose samo u roku od 7 dana od prijema fakture.