PRODAJA IZLOŽENE ROBE

decijesobe_img_6194_mDozvoljeno je ugovaranje prodaje robe izložene na priredbama koje organizuje Beogradski sajam, kao i prodaja na malo robe namenjene širokoj potrošnji na priredbama koje odredi Beogradski sajam. Prodata roba ne sme da se odnosi sa Beogradskog sajma niti uklanja sa štanda pre završetka sajamske priredbe, izuzev robe koja se prodaje na malo.
Formalnosti oko kupovine i carinjenja inostrane robe obavljaju domaći kupci i inostrani izlagači, odnosno njihov zvanični zastupnik ili angažovani špediter.
X IZLAGAČKE LEGITIMACIJE, PROPUSNICE I ULAZNICE
Izlagačka legitimacija važi kao punomoćje, što znači da lice na čije ime glasi legitimacija, punovažno zastupa izlagača na sajamskoj priredbi u pogledu svih prava i obaveza.
Za vreme kontrolisanja ulaska na Beogradski sajam izlagač koristi izlagačku legitimaciju ili službenu propusnicu, koje daju pravo na slobodan i besplatan ulaz.
Za zakupljeni izložbeni prostor izlagaču pripadaju 3 izlagačke legitimacije bez naplate. Izlagačke legitimacije preko naznačenog broja plaćaju se o cenovniku Beogradskog sajma.
Izlagačka legitimacija se popunjava na ime i može da je koristi samo lice na čije ime glasi, uz odgovarajuću overu Beogradskog sajma. Suizlagači koji izlažu u okviru izložbenog prostora nosioca zakupa izložbenog prostora, dobijaju po jednu izlagačku legitimaciju bez naplate na osnovu prijava o učestvovanju i obaveznoj registraciji u zvaničnom sajamskom katalogu.
U slučaju zloupotrebe Beogradski sajam će korisniku oduzeti legitimaciju.
Izlagačima na priredbama Beogradskog sajma pripadaju – u odnosu na zakupljenu kvadraturu izložbenog prostora i besplatne službene propusnice i jednokratne ulaznice. Broj besplatnih propusnica i ulaznica utvrđuje se za svaku manifestaciju posebno. Službene propusnice i jednokratne ulaznice mogu i da se kupe na Beogradskom sajmu, po cenovniku Sajma.