PODNOŠENJE I PRIHVATANJE PRIJAVA, DODELJIVANJE IZLOŽBENOG PROSTORA

hr_img_6740_mZa učestvovanje na sajamskim priredbama podnose se prijave za učestvovanje i obaveznu registraciju u zvaničnom sajamskom katalogu na posebnim obrascima koje izdaje Beogradski sajam.
Rok za podnošenje prijava naveden je na materijalima Beogradskog sajma.
Prijave za učestvovanje i obaveznu registraciju u zvaničnom sajamskom katalogu mora svojeručno da potpiše izlagač ili lica koje on ovlasti. Prijave za učestvovanje i obaveznu registraciju u zvaničnom sajamskom katalogu moraju da budu overene pečatom koji se koristi u poslovnoj korespodenciji izlagača.
Sve rubrike ili pitanja koje sadrže obrasci prijava popunjava izlagač.
Prijave za učestvovanje i obaveznu registraciju u zvaničnom sajamskom katalogu smatraju se ugovorima zaključenim između podnosioca prijava i Beogradskog sajma.

PRIHVATANJE PRIJAVA

Beogradski sajam ima pravo da prijavu za učestvovanje prihvati ili ne prihvati, a u pogledu veličine izložbenog prostora da je uveća ili umanji u zavisnosti od mogućnosti određivanja lokacije. Uvećanje, odnosno umanjenje izložbenog prostora može da iznosi do 20 odsto od zvanično prijavljene površine izložbenog prostora.
Odluku o prihvatanju ili neprihvatanju prijave za učestvovanje donosi Beogradski sajam u roku od 15 dana, računajući od dana prijema odnosno zavođenja prijave u arhivi Beogradskog sajma, o čemu pismeno obaveštava podnosioca prijave.
Ukoliko Beogradski sajam u roku određenom u tački 2. ovog člana Pravilnika ne obavesti podnosioca prijave o svojoj odluci, smatraće se da je prijava za učestvovanje prihvaćena.
Izlagač može da povuče podnetu prijavu za učestvovanje samo u roku do 15 dana pod uslovom da Beogradski sajam nije u međuvremenu potvrdio prijem i prihvatanje prijave za učestvovanje shodno tački 2. ovog člana Pravilnika.
U slučaju da podnetu prijavu za učestvovanje povuče posle navedenog roka, ili potvrde o prihvatanju prijave, izlagač je obavezan da plati Beogradskom sajmu zakupninu za prijavljeni izložbeni prostor, izlagačku upisninu, kao i ostale troškove nastale odustajanjem izlagača. Izuzetno, Beogradski sajam u opravdanim slučajevima može da oslobodi izlagača ove obaveze, u celini ili delimično.
U slučaju odustajanja izlagača Beogradski sajam zadržava pravo da slobodno raspolaže dodeljenim izložbenim prostorom koji je bio predmet zakupa.