EKSPONATI

decijesobe_img_6205_mZa eksponate koji se izlažu u zatvorenom izložbenom prostoru, a čija visina prelazi 3m, odnosno koji imaju velike gabarite i težinu ili opterećuju osnovu zatvorenog prostora sa više od 2 500kg/m2, uz prijavu za učestvovanje obavezno se podnose i podaci o dimenzijama i težini eksponata.
Za visoke i teške eksponate (dizalice, kranove i sl.), koji se izlažu na poluotvorenom i otvorenom izložbenom prostoru, posebno ako je predviđeno demonstriranje njihovog rada, izlagač mora da obezbedi odgovarajuću podlogu ukoliko je potrebna veća nosivost tla od nosivosti predviđene na izložbenom prostoru koji je dodeljen izlagaču. Po završenoj sajamskoj priredbi izlagač je dužan da demontira i odnese sa Beogradskog sajma podlogu i da teren dovede u prvobitno stanje.
Izlagač je dužan da uvedene neophodne sigurnosne mere za zaštitu ljudi, kao i obezbeđenje imovine Beogradskog sajma i trećih lica, od opasnosti koje mogu da nastanu izlaganjem i demontiranjem eksponata. Eksponati za koje izlagač nije obezbedio neophodne sigurnosne mere ne mogu da budu izloženi na sajamskoj priredbi.
Izlagač ne sme da postavlja eksponate izvan izložbenog prostora koji je zakupio.
Ako se izlažu prototipovi pojedinih proizvoda to mora da bude vidljivo naznačeno na eksponatu.
Na eksponatima namenjenim prodaji na malo, izloženim za tu namenu na određenim izložbenim prostorima, moraju da budu vidljivo istaknute maloprodajne cene na svakom eksponatu.
U poslovnim biroima može da se drži propagandno-reklamni materijal, stručna literatura i odgovarajuća birotehnika potrebna za rad poslovnog biroa.
Za vreme montaže, uređenja i demontaže štanda, kao i u radno vreme sajamske priredbe, izlagač o svom trošku – sam ili preko Beogradskog sajma obezbeđuje čuvanje eksponata na štandu. Van radnog vremena sajamske priredbe koja je u toku, nadzor nad izložbenim prostorima i čuvanje izloženih eksponata obezbeđuje Beogradski sajam.