Domaći telekomunikacioni sistemi i uređaji

PUPIN TELEKOM je moderna kompanija koja se bavi razvojem, proizvodnjom i implementacijom telekomunikacionih sistema i uređaja. Uspešno poslovanje ove kompanije rezultat je stalnog praćenja i primene tehnoloških dostignuća, što je i svrstava u red vodećih proizvođača komunikacione opreme i snabdevača domaćih telekomunikacionih operatera.

Zahvaljujući ogromnom iskustvu stečenom razvojem i proizvodnjom komunikacionih sistema i bežičnih uređaja baziranih na GPRS tehnologiji, nastali su telemenadžment sistemi za daljinski nadzor i upravljanje javnim osvetljenjem, električnim brojilima i semaforskom signalizacijom.

Poslednjih godina PUPIN ostvaruje stratešku saradnju sa THALES COMMUNICATIONS SA, svetski poznatim proizvođačem NVO, a pokrenuli su i proizvodnju najsavremenijih prijemnika za radio stanice za potrebe Vojske Srbije.