DODELJIVANJE IZLOŽBENOG PROSTORA

hr_img_6555_mBeogradski sajam raspoređuje izložbeni prostor i određuje izlagačima mesto izlaganja. Beogradski sajam zadržava pravo da, ako je to u interesu priredbe, vrši premeštanje izlagača sa već dodeljenog izložbenog prostora na drugu lokaciju.
Raspored izložbenog prostora vrši se po principu grupisanja istih ili srodnih privrednih grana, odnosno sličnih ili srodnih eksponata ili po drugim merilima koje odredi Beogradski sajam.
Cena za zakup 1m izložbenog prostora: ostrvskog, čeonog ili ugaonog, koji Beogradski sajam dodeli izlagaču u skladu sa svojim mogućnostima, a na njegov izričit zahtev uvećava se u odnosu na cenu zakupa izložbenog prostora naznačenoj na prijavi za učestvovanje i to:A) ostrvski izložbeni prostor (četiri otvorene strane ) – 30 odsto
B) čeoni izložbeni prostor (tri otvorene strane) – 20 odsto
C) ugaoni izložbeni prostor (dve otvorene strane) – 10 odsto

Ukoliko izlagač na dodeljenom izložbenom prostoru postavi štand sa konstrukcijom na više nivoa, obavezan je da dodatno plati i korišćenje spratnih površina. Cena za 1 m2 površine na nivoima iznosi 50 odsto od cene zakupa neobrađenog izložbenog prostora navedene na prijavi za učestvovanje. Površina na spratovima se utvrđuje na osnovu projekta koji overava Projektni biro Sajma.
Vreme korišćenja zakupljenog izložbenog prostora pre početka, odnosno posle završetka sajamske priredbe, utvrđuje Beogradski sajam za svaku priredbu posebno, o čemu blagovremeno obaveštava prijavljene izlagače.
Beogradski sajam dostavlja svakom izlagaču podatke o dodeljenom izložbenom prostoru sa odgovarajućom skicom tog prostora.
Izlagač se obavezuje da poštuje termin otvaranja, zatvaranja i radnog vremena sajamske manifestacije, a posebno da štand sa eksponatima bude u funkciji do zatvaranja sajamske manifestacije.
U slučaju nepridržavanja odredbe iz tačke 6, što zapisnički konstatuje inspektor hale, izlagač se obavezuje da plati penale prema cenovniku Beogradskog sajma.